Skip to main content

Du som bokar tid

Vår målsättning är alltid att du ska få hjälp så snabbt som möjligt.
Just nu har vi dock ett högt tryck på mottagningen och väntetider kan förekomma.

Författare: Specialistläkarteamet

Öppet hus för kontroll av misstänkt hudcancer

Specialistläkarteamet har i över 10 år hållit öppet hus för kostnadsfri bedömning av hudförändringar. Vid varje tillfälle har ett antal hudcancerfall upptäckts och för varje år har antalet fall ökat. Under förra årets drop in fann vi fler melanom än vid något tidigare tillfälle bland de drygt 300 patienter som undersöktes.

2022 öppnar vi upp mottagningen lördagen den 7 maj kl 10.00-14.00. Du som har en pigmentförändring som växer och dessutom avviker från kroppens övriga pigmentfläckar bör söka och få den bedömd av specialistläkare. 

Tre stycken olika bilder på malignt melanom.
Malignt melanom är elakartade pigmentfläckar med oregelbunden form, ojämn pigmentering och/eller flera färger.

Hudcancer är nästan alltid botbar om man söker och åtgärdar i ett tidigt stadie. Därför är det viktigt att man själv undersöker och håller koll på sina hudförändringar och vågar söka när man misstänker hudcancer.

Vilka är tecknen på cancer?
I engelsk litteratur talar man ofta om ABCD-tecken.

A: “Assymetri“ – den ena hälften av cancern är inte lik den andra. “A” kan också stå för avvikande; den aktuella pigmentcellscancern avviker/är annorlunda än kroppens övriga pigmentfläckar.

B: “Border” (kanten) är oregelbunden som en skärgårdsö, inte jämn rund/oval.

C: “Color” (färgen) är ojämn och kan skifta i svart, brunt, rosa och/eller grått.

D: “Diameter“ är oftast över 5mm och/eller växande. 

Finns det olika typer av hudcancer? 
Det finns tre olika typer där den vanligaste heter Basaliom eller Basalcellscancer. Den växer långsamt och sprider sig vanligtvis inte men kan skada omgivande vävnad. Skivepitelcancer uppkommer framförallt i solskadad hud och sprider sig endast i sällsynta fall. Malignt melanom eller pigmentcellscancer är den farligaste cancerformen i huden och därför är det speciellt viktigt att söka och åtgärda tidigt. Om ingen spridning invärtes har uppkommit är prognosen fortfarande gynnsam.

Inför besöket bör du observera

1. Du som söker får inte ha förkylningssymtom (feber, hosta, snuva, halsont eller huvudvärk)

2. Begränsat antal patienter kan ses

3. Väntan/kön kommer vara utomhus

4. Parkering sker på gatorna kring mottagningen

5. Ingen tidsbeställning, endast drop in.

Vår mottagning ligger på Mörners väg 112 i Växjö. Samma byggnad som HTH och JKS.