Skip to main content

Du som bokar tid

Vår målsättning är alltid att du ska få hjälp så snabbt som möjligt.
Just nu har vi dock ett högt tryck på mottagningen och väntetider kan förekomma.

Se till ditt företags goda hälsa

Genom att erbjuda kontroll av dina anställdas hälsa och tidiga åtgärder vid sjukdom agerar du hälsofrämjande och bidrar till en god arbetsmiljö där både individen och företaget gynnas. Vi erbjuder lättillgänglig sjukvård hos våra specialistläkare för att ge dig tryggheten att snabbt kunna få hjälp om sjukdom inträffar. 

Vårt koncept omfattar både hälsokontroll och sjukvård. Med denna kombination är vår målsättning att ge grunden till ett friskare liv och minska sjukdomsfrånvaro i arbetet. Att eliminera eller reducera faran för individen att hamna i ett allvarligt eller livshotande tillstånd är vår målsättning. Vi rekommenderar därför alltid att kombinera våra hälsokontroller med avtal om lättillgänglig sjukvård.

Denna tjänst är även tillgänglig för dig som privatperson om du så skulle önska.

Tidig åtgärd – mindre skada

Vi erbjuder lättillgänglig sjukvård för tidig upptäckt av sjukdom. På så sätt reducerar vi faran för dig att hamna i ett livshotande tillstånd.

Förtur till sjukvård

Vid akut sjukdom har du tillgång till sjukvård samma dag, om du ringer en vardag innan kl 10.00. Detta utgör en försäkring om lättillgänglig sjukvård.

Främja god hälsa

Genom kontinuerliga hälsokontroller hjälper vi till att styrka dina positiva hälsofaktorer samtidigt som vi minimerar risken för sjukdom.

Hälsokontroll med lättillgänglig sjukvård
– ett helhetskoncept för ditt företag.

Vi erbjuder ditt företag regelbundna hälsokontroller, samt rekommenderar tillval av förtur till sjukvård. Vid val av Stor Hälsokontroll har du även möjlighet att välja till fri sjukvård hos Specialistläkarteamet, samt gynekologisk undersökning vid behov.

Vanlig eller stor hälsokontroll?

Vanlig hälsokontroll

Undersökning av:

 • Syn

 • Hörsel

 • Munhåla

 • Sköldkörteln

 • Lymfkörtlar

 • Bröst

 • Hjärta

 • Lungor

 • Bukorgan

 • Prostata

 • Blodtrycksmätning

 • EKG

Laboratorieundersökning:
 • Hemoglobin/HB (blodvärde)

 • Sänka

 • Urinprov (äggvita, socker och bakterier)

 • Blodfetter

 • Leverfunktionsprov

 • Njurfunktionsprov

 • PSA-prov för män över 40 år (prostataprov)

 • TSH-prov för kvinnor över 50 år (ämnesomsättningsprov)

   

Stor hälsokontroll

Utökad hälsokontroll med undersökning av flera specialister vid ett tillfälle. Vid denna kontroll genomgår den anställde en omfattande laboratorieutredning samt undersöks:
 1. hjärtmedicinskt med arbetsprov av hjärtat.
 2. invärtesmedicinskt av medicin- eller allmänläkare.
 3. av hudspecialist.

Utöka dina tjänster med våra tillval

Förtur till sjukvård

För tryggheten att ha tillgång till läkare/sjukvård vid akut sjukdom erbjuder vi en service där man i största möjliga mån får en tid samma dag om man ringer innan kl 10.00 på vardagsförmiddagen. Detta för att sjukdomsperioderna vid akut sjukdom kan minimeras till nytta för både den enskilde och företaget.

Fri sjukvård

Vid Stor Hälsokontroll

Som företag eller privatperson erbjuds du fri sjukvård för en fast årskostnad, för att slippa debitering vid varje tillfälle. Möjlighet till fri sjukvård gäller då hos oss på Specialistläkarteamet.

Gynekologisk hälsoundersökning

Vid Stor Hälsokontroll

Vi är stolta att kunna erbjuda kvinnor gynekologisk hälsoundersökning med cellprovtagning som utförs av gynekolog med specialistkompetens.