Skip to main content

Du som bokar tid

Vår målsättning är alltid att du ska få hjälp så snabbt som möjligt.
Just nu har vi dock ett högt tryck på mottagningen och väntetider kan förekomma.

Möt vårt team av specialistläkare.

Hudläkare

Steinar är utbildad hudläkare vid Lunds lasarett där han doktorerat inom cellforskning. Han grundade Specialistläkargruppen i Växjö 1984 och har i drygt 40 år arbetat med hudsjukdomar.

Hudläkare

Ingrid Munksgaard är specialistutbildad hudläkare och har varit verksam vid Hudspecialisterna (före detta Specialistläkargruppen) i drygt 20 år. Ingrid har ett specialintresse inom estetisk medicin.

Invärtesmedicinare

Göran är dubbelspecialist inom allmänmedicin och invärtesmedicin. Speciellt endokrina sjukdomar, där diabetes är den vanligaste åkomman. Göran har samarbetat med Steinar sedan 1988. 

Undersköterska

Veronica är ny i vårt team och har tidigare arbetat inom LSS och Hemvården. Trevligt bemötande, god omvårdnad och yrkesglädje har alltid varit en viktig del av Veronicas yrkesliv, oavsett vilken arbetsplats hon varit på.

Undersköterska

Marie är undersköterska och har arbetat med hudsjukdomar i nära 15 år. Hon har varit ansvarig för Ingrid Munksgaards mottagning och haft speciellt ansvar för allergiutredning av eksem.

Undersköterska

Anna är utbildad undersköterska och har de senaste åren arbetat med hjärtmedicin, provtagningar, långtidsregistrering av blodtryck och EKG, samt arbetsprov för påvisande av hjärtsjukdomar.

Hjärtspecialist

Kristina är hjärtspecialist sedan 1999 och arbetar hos oss med hjärtundersökningar under arbetsbelastning. Hon deltar i de stora och vidgade hälsokontrollerna.

Sekreterare

Agneta har arbetat med oss på Specialistläkargruppen sedan 1986. Hon är sekreterare och arbetar dessutom i receptionen. Agneta personifierar Specialistläkarteamets anda.

Ekonomiansvarig

Eva är utbildad undersköterska och arbetade på Specialistläkargruppen i 10 år. Sedan inom hemsjukvården samt vårdlärare på vuxen- och gymnasienivå. Eva arbetar med företagskunder samt ekonomi.